Julian S. With

Ik ben geboren op 16 oktober 1954 in het district Suriname en opgegroeid in het dorp Ganzee dat nu onder water is ten gevolge van de bouw van de stuwdam te Afobakka. Na de lagere school op Brownsweg te hebben doorlopen, vertrok ik in 1967 naar Paramaribo om daar de Muloschool (A.R. Leeuwinschool) te volgen. In 1971 haalde ik mijn mulodiploma. Daarna bezocht ik het A.P.I. (Algemeen Pedagogisch Instituut).

Na mijn onderwijzersakte in 1974 te hebben behaald, besloot ik een jaar les te geven op de basisschool van Zanderij. In augustus 1975 vertrok ik naar Nederland, aanvankelijk met de bedoeling om hier Spaans aan de universiteit te gaan studeren, maar omdat ik geen Latijn heb gehad op de middelbare school, werd ik niet toegelaten.

Mijn tweede keuze was psychologie, maar om aan die studie te mogen beginnen, moest ik mijn hoofdakte hebben gehaald. Dus moest er nog een jaar Pedagogische Academie Jan van Nassau in Utrecht eraan worden geplakt en in 1976 begon ik aan de Rijksuniversiteit Utrecht met de studie psychologie. In 1982 studeerde ik af bij de vakgroepen Sociale Psychologie en Persoonlijkheidsleer.

Na een aantal jaren als freelance-onderzoeker te hebben gewerkt, richtte ik in 1986 de SMAU (Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht) op die als doel had de culturele integratie van de zwarte bevolking in Nederland te bevorderen.

Vanaf 1987 tot 2003 heb ik het MEP-festival (Multi Etnisch Podium) georganiseerd, een internationale culturele manifestatie waarop dichters/schrijvers, zang- en dansgroepen  uit diverse landen (Suriname, de Nederlandse Antillen, Trinidad, Barbados, VS, Engeland, Nigeria, Zuid-Afrika, Ghana en Madagascar) werden uitgenodigd om hier voor een cultureel divers publiek op te treden.

Vanaf 2003 legde ik mij toe op het verzorgen van trainingen (Argumentatieleer & logica; Schrijven is moeilijker dan wiskunde; Nederlandse grammatica; Schaaklessen voor kinderen en 50-plussers; Geheugentrainingen en Brieven schrijven)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s